ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน

เพื่อโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้า 77 โรงพยาบาลทั่วไทย

ชื่อบัญชี
โครงการบริจาคนำแผนโซล่าเซล์ไปสร้างหอพักผู้ป่วย
โรงพยาบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี
เป้าหมาย 4,000,000 บาท ต่อหนึ่งโรงพยาบาล